PAMM

Twoje nieograniczone możliwości uzyskania dodatkowych przychodów

Rachunek Zarządzany (PAMM) — dodatkowy dochód dla inwestorów i zarządzających

Rachunek Zarządzany (PAMM) - to odmiana zarządzania aktywami, kiedy zarządzający wykorzystuje środki wielu inwestorów na pojedynczym rachunku. Wszystkie zyski lub straty są rozdzielane pomiędzy uczestników zgodnie z ich udziałem w rachunku i ofertą rachunku.

Jak to działa

 1. Trader rejestruje się jako Zarządzający Rachunkiem Zarządzanym (PAMM) i otwiera jeden lub wiele Rachunków Zarządzanych (PAMM).
 2. Inwestor rejestruje się w Grupie FIBO i wybiera jeden lub kilka rachunków do inwestycji, a następnie przelewa na nie swoje środki.
 3. Na koniec każdego okresu inwestycyjnego zyski lub straty zarejestrowane na rachunku są rozdzielane między inwestorów i zarządzającego proporcjonalnie do zainwestowanych środków.

Rachunek Zarządzany (PAMM) — dodatkowy dochód dla inwestorów i zarządzających

Rachunek Zarządzany (PAMM) - to odmiana zarządzania aktywami, kiedy zarządzający wykorzystuje środki wielu inwestorów na pojedynczym rachunku. Wszystkie zyski lub straty są rozdzielane pomiędzy uczestników zgodnie z ich udziałem w rachunku i ofertą rachunku.

 1. Zysk zarządzającego wyniesie 720 USD.
  Z czego:
  600 USD (60% * 1000 USD) - zysk z własnej
  inwestycji
  120 $ (30% * 400 $) - część zysków inwestorów.
 2. Zysk inwestora
  wyniesie 280 dolarów.
  Od ogólnego zysku inwestora (40% z 1000 USD) potrącana jest opłata za zarządzanie zgodnie z warunkami oferty:
  400 USD - 30% * 400 USD = 120 USD

Obliczanie strat

Straty, podobnie jak zyski, są rozdzielane proporcjonalnie do udziałów zarządzającego i inwestorów.
Strata łączna 200 USD
120 USD (60% z 200 USD) - strata zarządzającego
80 USD (40% z 200 USD) - strata inwestora200 USD
strata łączna za 1 (jeden) okres inwestycyjny
2000 USD
kwota środków na rachunku na początku okresu

 1. Zysk zarządzającego wyniesie 720 USD.
  Z czego:
  600 USD (60% * 1000 USD) - zysk z własnej
  inwestycji
  120 $ (30% * 400 $) - część zysków inwestorów.
 2. Zysk inwestora
  wyniesie 280 dolarów.
  Od ogólnego zysku inwestora (40% z 1000 USD) potrącana jest opłata za zarządzanie zgodnie z warunkami oferty:
  400 USD - 30% * 400 USD = 120 USD

Wycofać wszystkie środki
(kwota zainwestowana i zyski)


Opcja 1

Wycofać wszystkie środki
(kwota zainwestowana i zyski))

Opcja 2

Wycofać tylko zyski
pozostawiając początkową kwotę zainwestowaną na rachunku

Opcja 3

Pozostawić zyski na rachunku i w ten sposób
zwiększyć udział inwestora na następny okres inwestycyjny

Obopólne korzyści

Możliwość wykorzystywania ich wiedzy i doświadczenia aby wygenerować większe zyski.
Honorarium zależy od skutecznego zarządzania oraz wielkości kapitału przyciągniętego od inwestorów.
Gromadzenie nieograniczonej liczby inwestorów oraz wyznaczanie minimalnych kwot i warunków inwestycji.
Handel jest przeprowadzany na jednym koncie handlowym, bez skomplikowane systemu księgowania.
INWESTOR
Honorarium Menedżera naliczane jest jedyni w razie osiągnięcia zysków, prowadzących do pozytywnych rezultatów.
Możliwość osiągnięcia zysku nie będąc ekspertem od FOREX i CFD.
Nikt poza Inwestorem nie ma możliwości wypłacenia środków.
Wybór z pomiędzy setek Menedżerów inwestujących w jakąkolwiek liczbę PAMM.

Bilans operacji (wpłata i wypłata), poprawność i dokładny czas przetwarzania podziału zysku pomiędzy zarządzającego i inwestorów jest zapewniony i gwarantowany przez Grupę FIBO.

RATING KONT ZARZĄDZANYCH

Konfiguruj
IMIĘ WIEK ZC - {okres} CZYNNIK ZYSKU (profit factor) MAX. DRAWDOWN DEPOZYT PAMM DEPOZYT MENEDŻERA
1 No Time To Die % 253 369,85 3,38 -58,70 152445,66 $ 67904,39 $
2 AC-Forex-PLUS Alpha 186 2,11 2,16 -9,14 69254,43 € 306,69 €
3 Currency 10 22 % 61 4,42 1,26 -5,26 57044,54 $ 313,26 $
4 PERFORMANCE1022 % 59 -2,50 1,10 -13,36 54829,46 $ 287,02 $
5 AC-GOLD PLUS Alpha 195 -22,01 1,48 -34,47 50638,36 € 236,41 €
6 AC-US30-PLUS Alpha 186 3,82 35,12 -15,86 40465,63 € 311,58 €
7 AC2004-2021 % 421 -28,89 1,51 -42,90 33363,87 € 189,96 €
8 Stable Prosperity 148 11,92 1,06 -36,84 31956,14 $ 19108,11 $
9 AC2009-2021 % 389 -42,63 1,57 -57,33 26474,30 € 173,54 €
10 AC2013-2021 379 -29,08 0,91 -51,55 25828,54 € 158,28 €
11 ACTG-Indizes-SK-1 157 -46,33 1,23 -53,04 24281,58 € 163,43 €
12 AC2003-2021 % 421 -48,50 1,50 -60,09 24097,40 € 154,82 €
13 Rajabi % 171 32,06 1,68 -14,24 24986,32 $ 277,44 $
14 GodmodeTraderDE % 2044 380,87 1,37 -96,93 20176,89 € 19994,73 €
15 AC-35-202DR 210 -50,53 1,34 -61,78 18948,41 € 150,75 €
16 AC-21-NJ 310 -62,39 1,50 -65,45 18467,48 € 112,77 €
17 AC2016-2021 % 360 -50,63 1,29 -59,07 18154,48 € 150,11 €
18 MAX Invest Capital % 1278 92,95 3,16 -63,31 14926,53 € 15016,77 €
19 AC-28-2022WS 252 -72,30 1,03 -76,11 13932,90 € 84,10 €
20 ACTG-XAUUSD-ML-2 185 -54,19 1,55 -61,89 13879,04 € 138,16 €
Wyświetl więcej CAŁA TABELA

Jesteś agentem? Jesteś Agentem PAMM!

Program "Agent PAMM" jest programem partnerskim stworzonym by przyciągać Inwestorów do kont PAMM. Menadzerowie dzielą swoje honorarium z Agentami, którzy wniosą nowych Inwestorów.

 1. Menedżer czerpie korzyść z programu, ponieważ suma zarządzanych funduszy przekracza jego/jej zysk.

 2. Agent PAMM może również zyskać na programie ponieważ otrzymuje opłatę gdy fundusze Inwestora są w PAMM, od momentu gdy Klient zainwestuje w konto.

 3. Inwestor nie jest zaangażowany w program tak długo, jak suma honorarium Agenta PAMM określona jest w ofercie i obliczana jako udział w honorarium Menedżera.

Suma honorarium Agenta PAMM jest określona w Ofercie i obliczano jako udział w honorarium Menedżera. .

FAQ