Islamskie konta handlowe

Dostępne dla rachunków transakcyjnych MT4 Fixed, MT4 NDD i MT4 NDD No Commission

Cechą charakterystyczną islamskich kont handlowych jest brak jakichkolwiek opłat czy obciążeń za przenoszenie otwartej pozycji handlowej na kolejny dzień (Swap Free). Zamiast tego, co tydzień naliczana jest stała prowizja, naliczana nocą z środy na czwartek.

Otwórz konto islamskie

Warunki otwarcia kont typu islamic

Warunki otwarcia kont typu islamskiego (MT4 Fixed Islamic, MT4 NDD Islamic oraz MT4 NDD No Commission Islamic) przez FIBO Group, Ltd. (zwane dalej "Spółką") dla swoich klientów (zwanych dalej "Klientem") są następujące:
 

 1. Charakterystyczną cechą handlu na kontach MT4 Fixed Islamic, MT4 NDD Islamic oraz MT4 NDD No Commission Islamic jest brak przychodu odsetkowego, a konkretnie:

  • Brak opłaty za przeniesienie otwartej pozycji handlowej na kolejny dzień.

 2. Spółka pobiera prowizję z kont typu islamskiego raz w tygodniu w wysokości:

  • 100 USD za standardowy lot walut

  • 200 USD za standardowy lot metali

  • Prowizja w USD za standardowy lot kryptowalut jest określona w

  • Prowizja w USD za standardowy lot akcji amerykańskich jest określona w

  Prowizja ta jest pobierana nocą z środy na czwartek ze wszystkich pozycji handlowych, które nie zostały zamknięte w momencie przenoszenia zleceń (około godziny 00:00 EET).

 3. Spółka zastrzega sobie nieograniczone prawo do zamknięcia w dowolnym momencie konta typu islamskiego dowolnego klienta Spółki bez uprzedniego powiadomienia. W takich przypadkach Spółka może według własnego uznania:
  • Podjąć decyzję o zamknięciu wszystkich otwartych pozycji na koncie typu islamskiego danego klienta; oraz
  • Naliczyć wszystkie należne spółce swapy, zarówno bieżące, jak i te przeprowadzone wcześniej na kontach handlowych typu islamskiego.
  Wszystkie konta typów MT4 Fixed Islamic, MT4 NDD Islamic oraz MT4 NDD No Commission Islamic danego klienta zostaną następnie przeniesione przez Spółkę do grupy kont handlowych MT4 Fixed, MT4 NDD oraz MT4 NDD No Commission odpowiednio.

Otwarcie konta Islamic automatycznie oznacza, że Klient zapoznał się z niniejszymi warunkami i zgadza się na nie.