Metale spot

Twoje własne rezerwy złota

Złoto i srebro

  • Niezmienne wartości
  • Węższe spready pomiędzy kupnem a sprzedażą
  • Możliwości asekuracji zagranicznymi aktywami
  • Schronienie w czasie sztormów finansowych
  • Spekulacje krótkoterminowe
  • Długoterminowe inwestycje

Metale - zasady kontraktów spot

Minimalna ilość kruszcu przy kontrakcie to 100 uncji złota i 5000 uncji srebra. Kursy złota i srebra podawane są w USD i Euro. Możesz je zobaczyć w nazwie kontraktu.

Obecnie ceny złota i srebra notowane są w USD i Euro. 

Możliwa dźwignia to od 1:1 do 1:1000. 

Możesz otwierać pozycje zarówno długie (na kupno) jak i krótkie (na sprzedaż). Pamiętaj jednak, że jeśli przeniesiesz swoją pozycję na dzień następny zostanie naliczony swap/rollover. Swapy różnią się w zależności od aktywów i pozycji handlowca (długiej lub krótkiej).

How much does the troy ounce weigh

Choć złotem handluje się w uncjach, raporty banków wyrażane są zazwyczaj w tonach.Specyfikacje kontraktów

Ticker Typowy spread Maksymalny wolumen1 Swap2 Standardowa wielkość lota Zabezpieczenie Zabezpieczenie zamkniętych pozycji3 Wartość one point Prowizja Godziny handlu eet4
Long Short
XAG/USD 2 cents 100 -4,8 2,8 50 oz tr 147 750 USC 36 938 USC 5 USC 0 Mon: 0105 — 2355
Tue: 0105 — 2355
Wed: 0105 — 2355
Thu: 0105 — 2355
Fri: 0105 — 2355
XAU/USD 30 cents 100 -39,5 23,5 1 oz tr 233 280 USC 58 320 USC 1 USC 0 Mon: 0105 — 2355
Tue: 0105 — 2355
Wed: 0105 — 2355
Thu: 0105 — 2355
Fri: 0105 — 2355
Ticker Typowy spread Maksymalny wolumen1 Swap2 Standardowa wielkość lota Zabezpieczenie Zabezpieczenie zamkniętych pozycji3 Wartość one point Prowizja Godziny handlu eet4
Long Short
XAG/USD 2 cents 5 -4,8 2,8 5 000 oz tr 5 000 oz tr 1 250 oz tr 5 USD 0 Mon: 0105 — 2355
Tue: 0105 — 2355
Wed: 0105 — 2355
Thu: 0105 — 2355
Fri: 0105 — 2355
XAU/USD 30 cents 5 -39,5 23,5 100 oz tr 100 oz tr 25 oz tr 1 USD 0 Mon: 0105 — 2355
Tue: 0105 — 2355
Wed: 0105 — 2355
Thu: 0105 — 2355
Fri: 0105 — 2355
Ticker Typowy spread Maksymalny wolumen1 Swap2 Standardowa wielkość lota Zabezpieczenie Zabezpieczenie zamkniętych pozycji3 Wartość one point Prowizja Godziny handlu eet4
Long Short
XAG/USD 1.2 cents 40 -4,8 2,8 5 000 oz tr 5 000 oz tr 1 250 oz tr 5 USD 0,003 % Mon: 0105 — 2355
Tue: 0105 — 2355
Wed: 0105 — 2355
Thu: 0105 — 2355
Fri: 0105 — 2355
XAU/USD 15 cents 40 -39,5 23,5 100 oz tr 100 oz tr 25 oz tr 1 USD 0,003 % Mon: 0105 — 2355
Tue: 0105 — 2355
Wed: 0105 — 2355
Thu: 0105 — 2355
Fri: 0105 — 2355
Ticker Spread Maksymalny wolumen1 Swap2 Standardowa wielkość lota Zabezpieczenie Zabezpieczenie zamkniętych pozycji3 Wartość one point Godziny handlu eet4
Long Short
SILVER 5 40 -0,48 0,28 5 000 oz tr 5 000 oz tr 1 250 oz tr 50 USD Mon: 0105 — 2355
Tue: 0105 — 2355
Wed: 0105 — 2355
Thu: 0105 — 2355
Fri: 0105 — 2355
GOLD 5 40 -3,95 2,35 100 oz tr 100 oz tr 25 oz tr 10 USD Mon: 0105 — 2355
Tue: 0105 — 2355
Wed: 0105 — 2355
Thu: 0105 — 2355
Fri: 0105 — 2355
Ticker Typowy spread Maksymalny wolumen1 Swap2 Standardowa wielkość lota Zabezpieczenie Wartość one point Prowizja Godziny handlu eet3
Long Short
XAG/USD 1.2 cents 40 -4,8 2,8 5 000 oz tr 5 000 oz tr 5 USD 0,003 % Mon: 0105 — 2355
Tue: 0105 — 2355
Wed: 0105 — 2355
Thu: 0105 — 2355
Fri: 0105 — 2355
XAU/USD 15 cents 40 -39,5 23,5 100 oz tr 100 oz tr 1 USD 0,003 % Mon: 0105 — 2355
Tue: 0105 — 2355
Wed: 0105 — 2355
Thu: 0105 — 2355
Fri: 0105 — 2355

1 Maksymalny wolumen transakcji wyrażony w lotach. 

2 Liczby w kolumnach reprezentują ilość punktów obciążających pozycję klienta, jeżeli zostaje ona przeniesiona na dzień następny. Wartości te są obliczane na podstawie różnić między oprocentowaniem krótkoterminowym. Jako że data wartości jest drugim z kolei dniem biznesowym po dniu zawarcia transakcji, poniedziałek następnego tygodnia jest datą wartości dla transakcji zawartej w środę. Odpowiednio, od środy do czwartku swapy są naliczane potrójnie.

3 Zabezpieczenie dla zablokowanej pozycji jest kalkulowane w następujący sposób: Dla przykładu mamy otwartą pozycję na kupno 1.0 EUR/USD i pozycję na sprzedaż 1.0 EUR/USD; dla tej pozycji zablokowanej (z dźwignią 1 do 100) zabezpieczenie dla MT4 wynosić będzie 250 EUR + 250 EUR = 500 EUR.

4 W okresie od 23:55 do 00:05 EET (rollover bankowy) płynność jest ograniczona, spready i czas przetwarzania zleceń klientów mogą wzrosnąć.

Sztabki złota

Ceny złota są wyznaczane codziennie na London Gold Fixing – tradycyjnej ceremonii, w której biorą udział banki tworzące rynek. Przedmiotem handlu są sztabki zgodne ze specyfikacjami Good Delivery &ndash sztabki o wystandaryzowanych wymiarach i jakości.

  • Waga sztbaki powinna wynosić 250-400 uncji trojańskich
  • Minimalna akceptowalna próba to 995.0 części na 1,000 części czystego złota.
  • Sztabka powinna być bez skazy i mieć gładką powierzchnię.
  • Sztabki powinny mieć stempel producenta* zawierający wagę określoną wielokrotnością 0.025 oz zaokrąglonej w dół do najbliższej wielokrotności.

 

* Tylko producenci zlota z londyńskiej listy Good Delivery &ndash, listy akceptowanych wytapiaczy i probiercow uprawnionych do stemplowania.